โพล
สถิติ
เปิดเมื่อ16/06/2012
อัพเดท21/05/2013
ผู้เข้าชม1085401
แสดงหน้า2255159
เมนู
นารูโตะ (เข้าชม 8958 ครั้ง)

Pass sasuke ก็อบสีแดงเท่านั้น
ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 4 ตอนที่ 5 ตอนที่ 6

ตอนที่ 7

ตอนที่ 8 ตอนที่ 9 ตอนที่ 10 ตอนที่ 11 ตอนที่ 12

ตอนที่ 13 ตอนที่ 14 ตอนที่ 15 ตอนที่ 16 ตอนที่ 17

ตอนที่ 18 ตอนที่ 19 ตอนที่ 20 ตอนที่ 21 ตอนที่ 22

ตอนที่ 23 ตอนที่ 24 ตอนที่ 25 ตอนที่ 26 ตอนที่ 27

ตอนที่ 28 ตอนที่ 29 ตอนที่ 30 ตอนที่ 31 ตอนที่ 32

ตอนที่ 33 ตอนที่ 34 ตอนที่ 35 ตอนที่ 36 ตอนที่ 37

ตอนที่ 38 ตอนที่ 39 ตอนที่ 40 ตอนที่ 41 ตอนที่ 42

ตอนที่ 43 ตอนที่ 44 ตอนที่ 45 ตอนที่ 46 ตอนที่ 47

ตอนที่ 48 ตอนที่ 49 ตอนที่ 50 ตอนที่ 51 ตอนที่ 52

ตอนที่ 53 ตอนที่ 54 ตอนที่ 55 ตอนที่ 56 ตอนที่ 57

ตอนที่ 58 ตอนที่ 59 ตอนที่ 60 ตอนที่ 61 ตอนที่ 62

ตอนที่ 63 ตอนที่ 64 ตอนที่ 65 ตอนที่ 66 ตอนที่ 67

ตอนที่ 68 ตอนที่ 69 ตอนที่ 70 ตอนที่ 71 ตอนที่ 72

ตอนที่ 73 ตอนที่ 74 ตอนที่ 75 ตอนที่ 76 ตอนที่ 77

ตอนที่ 78 ตอนที่ 79 ตอนที่ 80 ตอนที่ 81 ตอนที่ 82

ตอนที่ 83 ตอนที่ 84 ตอนที่ 85 ตอนที่ 86 ตอนที่ 87

ตอนที่ 88 ตอนที่ 89 ตอนที่ 90 ตอนที่ 91 ตอนที่ 92

ตอนที่ 93 ตอนที่ 94 ตอนที่ 95 ตอนที่ 96 ตอนที่ 97

ตอนที่ 98 ตอนที่ 99 ตอนที่ 100

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่101

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่102

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่103

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่104

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่105

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่106

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่107

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่108

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่109

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่110

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่111

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่112

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่113

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่114

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่115

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่116

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่117

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่118

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่119

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่120

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่121

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่122

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่123

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่124

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่125

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่126

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่127

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่128

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่129

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่130

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่131

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่132

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่133

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่134

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่135

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่136

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่137

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่138

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่139

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่140

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่141

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่142

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่143

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่144

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่145

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่146

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่147

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่148

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่149

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่150

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่151

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่152

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่153

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่154

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่155

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่156

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่157

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่158

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่159

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่160

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่161

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่162

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่163

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่164

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่165

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่166

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่167

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่168

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่169

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่170

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่171

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่172

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่173

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่174

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่175

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่176

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่177

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่178

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่179

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่180

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่181

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่182

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่183

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่184

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่185

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่186

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่187

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่188

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่189

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่190

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่191

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่192

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่193

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่194

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่195

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่196

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่197

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่198

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่199

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่200

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่201

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่202

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่203

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่204

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่205

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่206

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่207

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่208

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่209

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่210

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่211

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่212

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่213

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่214

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่215

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่216

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่217

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่218

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่219

NARUTO นินจาจอมคาถา ตอนที่220
 

รหัส : pookpik

ตอนที 1-40 พากษ์ไทย

ตอนที่ 1 : การกลับมาของนารูโตะ

ตอนที่ 2 : แสงอุษาเริ่มเคลื่อนไหว

ตอนที่ 3 : ผลของการฝึก 

ตอนที่ 4 : พลังสถิตร่างของสึนะ 

ตอนที่ 5 : ในฐานะโฮคาเงะ 

ตอนที่ 6 : สิ้นสุดการรอคอย 

ตอนที่ 7 : ศิลปะมันต้องระเบิด 

ตอนที่ 8 : ทีมคาคาชิออกเดินทาง

ตอนที่ 9 : น้ำตาของพลังสถิตร่าง

ตอนที่ 10 : วิชาผนึกผนึกเก้าวิธีมังกรมายา

ตอนที่ 11 : ลูกศิลป์วิชานินจาแพทย์

ตอนที่ 12 : การตัดสินใจของยายแก่ปลดเกษียร

ตอนที่ 13 : ลิขิตที่มอง เห็น 

ตอนที่ 14 : การพัฒนาของนารูโตะ

ตอนที่ 15 : พลังที่ซ่อนไว้ตั้งชื่อว่า 

ตอนที่ 16 : ความลับของพลังสถิตร่าง 

ตอนที่ 17 : อาการะสิ้นชีพ 

ตอนที่ 18 : จู่โจมทะลวงเข้าไป 

ตอนที่ 19 : ปฎิบัติการกับดัก 

ตอนที่ 20 : ศรัตรูของหน่วยไก 

ตอนที่ 21 : โฉมหน้าของซาโซริ 

ตอนที่ 22 : ไพ่ใบสุดท้าย 

ตอนที่ 23 : ท่านพ่อ และ ท่านแม่

ตอนที่ 24 : คาเสะคาเงะรุ่นที่ 3 

ตอนที่ 25 : 3 นาที่ ชี้ซะตา

ตอนที่ 26 : 10 ปะทะ 100

ตอนที่ 27 : ความผันที่เลือนราง

ตอนที่ 28 : เหล่าสัตว์ร้ายคืนชืพ

ตอนที่ 29 : คาคาชิเบิกเนตร 

ตอนที่ 30 : สุนทรียศาสตร์ชั่วพริบตา 

ตอนที่ 31 : ผู้รับการสืบทอด

ตอนที่ 32 : การกลับมาของคาเสะคาเงะ

ตอนที่ 33 : เป้าหมายใหม่ 

ตอนที่ 34 : หน่วยคาคาชิตั้งทีมใหม่

ตอนที่ 35 : ความรู้สึกที่ไม่เข้าใจ

ตอนที่ 36 : รอยยิ้มที่เสแสร้ง

ตอนที่ 37 : ไร้ชื่อ

ตอนที่ 38 : ซิมูเลชั่น

ตอนที่ 39 : สะพานเท็นจิ

ตอนที่ 40 : ปลดปล่อย 9 หาง

 

ตอนที่ 41 เป็นต้นไป ซับไทย

 ระหัส คือ sasuke

ตอนที่ 41 : เมื่อเวลาแห่งการต่อสู้มาเยือน

ตอนที่ 42 : โอโรจิมารุVSพลังสถิตร่าง

ตอนที่ 43 : หยาดน้ำตาของซากุระ

ตอนที่ 44 : ความจริงของการต่อสู้

ตอนที่ 45 : ผลลัพธ์ของการทรยศ

ตอนที่ 46 : หน้าที่ยังวาดไม่เสร็จ

ตอนที่ 47 : แทรกซึมรังลับของอสรพิษ

ตอนที่ 48 : สายสัมพันธ์!

ตอนที่ 49 : สิ่งสำคัญ!

ตอนที่ 50 : เรื่องเล่าของสมุดภาพ!

ตอนที่ 51 : การปรากฏตัวของซาสึเกะ!

ตอนที่ 52 : ชะตากรรมการพบกัน

ตอนที่ 53 : การจากไป!

ตอนที่ 54 : วิธีผูกมิตรของซาอิ!

ตอนที่ 55 : ลม! 

ตอนที่ 56 : ดิ้นรน!

ตอนที่ 57 : กรงเล็บสายลมที่ดุดันท่ามกลางความมืด!

 

ตอนที่ 58 : กรงเล็บสายลมที่ดุดันท่ามกลางความมืด! (2)

ตอนที่ 59 : ศัตรูหน้าใหม่! 

ตอนที่ 60 : กงล้อแห่งโชคชะตา!

ตอนที่ 61 : การติดต่อ!

ตอนที่ 62 : เพื่อนร่วมทีม!

ตอนที่ 63 : สองประมุข!

ตอนที่ 64 : โคะโนะฮะถูกปิดตาย

ตอนที่ 65 : หน่วยรักษาการณ์ที่จำกัด!

ตอนที่ 66 : วิญญาณคืนชีพ!

ตอนที่ 67 : การต่อสู้กับกองทัพศพ!

ตอนที่ 68-69 : จักระสีแดง~การทำลายล้างอย่างบ้าคลั่ง!

ตอนที่ 70 : กระตุ้น!

ตอนที่ 71 : เพื่อน!

ตอนที่ 72 : ภัยที่กำลังใกล้เข้ามา!

ตอนที่ 73 : แสงอุษาบุก!

ตอนที่ 74 : ภายใต้ดวงดาว!

ตอนที่ 75 : บทสวดมนต์ของนักบวชเฒ่า!

ตอนที่ 76 : แสงอุษา vs ทีมอาซึม่า!

ตอนที่ 77 : แสงอุษา vs ทีมอาซึม่า! (2)

ตอนที่ 78 : ทีม 10 !

 ตอนที่ 79 : ความตายของอาซึม่า

ตอนที่ 80 :  ความสิ้นหวังและการถูกจองจำ

ตอนที่ 81 : ถ้อยคำสุดท้าย! (คำสั่งเสีย)

ตอนที่ 82 : ข่าวร้ายที่น่าสลด!

ตอนที่ 83 : กำหนดเป้าหมาย!

ตอนที่ 84 : ความสามารถของคาคุซึ!

ตอนที่ 85 : ความลับที่น่าพรั่นพรึง

ตอนที่ 86 : เจตจำนงแห่งไฟถูกส่งต่อ!

ตอนที่ 87 :  ระเบิดวิชาใหม่ของท่านรุ่น 4!

ตอนที่ 88 : วิชานินจาลม...ดาวกระจายวงจักร!!

ตอนที่ 89 : คุณค่าของพลัง!

ตอนที่ 90 : การตัดสินใจของนินจาลม!

ตอนที่ 91 : ค้นพบที่ซ่อนตัวของโอโรจิมารุ

ตอนที่ 92 : การเผชิญหน้า

ตอนที่ 93 : การเชื่อมโยงจิตใจ 

ตอนที่ 94 : คืนสายฝน

ตอนที่ 95 : สองคาถา

ตอนที่ 96 : ศรัตรูที่มองไม่เห็น

ตอนที่ 97 : ภาพสะท้อนที่บิดเบือนของเขาวงกต!!

ตอนที่ 98 : เป้าหมายปรากฏตัว!

ตอนที่ 99 : สัตว์หางคลั่ง!

ตอนที่ 100 : ภายใต้หมอก

ตอนที่ 101 : ความรู้สึกของทุกคน

ตอนที่ 102 : รวมกลุ่มใหม่

ตอนที่ 103 : ม่านผนึก 4 ทิศ

ตอนที่ 104 : ทำลายคาถาคริสตัล

ตอนที่ 105 : ผนึกสามหาง!2

ตอนที่ 106 : ผนึกสามหาง!2

ตอนที่ 107 : เรื่องแปลก! 

ตอนที่ 108 : สัญลักษณ์ของดอกคามิเลีย!

ตอนที่ 109 : การโต้ตอบของกลุ่มหน้ากาก!

ตอนที่ 110 : ความทรงจำแห่งสำนึก!

ตอนที่ 111 : สัญญาที่แตกสลาย!

ตอนที่ 112 : สถานที่กลับไป!

ตอนที่ 113 : ศิลป์อสรพิษ!

ตอนที่ 114 : สายตาของเหยี่ยว!

ตอนที่ 115 : ดาบของซาบุสะ!

ตอนที่ 116 : ผู้พิทักษ์แห่งปราการเหล็ก!

ตอนที่ 117 : จูโกะที่อยู่ที่ซ่อนทางเหนือ!

ตอนที่ 118 : ก่อตั้ง! 

ตอนที่ 119 : ตอนพิเศษ!

ตอนที่ 120 : ชีวิตวัยเด็กในสมรภูมิรบของคาคาชิ!

ตอนที่ 121 : ประชุม!

ตอนที่ 122 : ผู้ล่า!

ตอนที่ 123 : ปะทะ!

ตอนที่ 124 : ศิลปะการต่อสู้!

ตอนที่ 125 : Disappearance!!

ตอนที่ 126 : ความอึมครึม!

ตอนที่ 127 : ตำนานนินจาผู้กล้าหาญ:จิไรยะ ตอนที่ 1!

ตอนที่ 128 : ตำนานนินจาผู้กล้าหาญ:จิไรยะ ตอนที่ 2!

ตอนที่ 129 : แทรกซึม! เข้าหมู่บ้านอาเมะงาคุเระ 

ตอนที่ 130 : บุรุษผู้กลายมาเป็นเทพเจ้า

ตอนที่ 131 : โหมดเซียนที่น่าเลื่อมใส!

ตอนที่ 132 : การปรากฎตัวเพนหกวิถี

ตอนที่ 133 : เรื่องเล่าของจิไรยะผู้สง่างาม

ตอนที่ 134 : คำเชื้อเชิญสู่งานเลี้ยง

ตอนที่ 135 : ช่วงเวลาที่แสนยาวนาน..

ตอนที่ 136 : แสงสว่างและความมืดมิดของเนตร

ตอนที่ 137 : เทวีสุริยา!!

ตอนที่ 138 : จุดจบ

ตอนที่ 139 : ความลึกลับของTobi

ตอนที่ 140 : โชคชะตา

ตอนที่ 141 : ความจริง

ตอนที่ 142 : ศึกแห่งหุบเขาอันไรเคียว

ตอนที่ 143 : แปดหาง ปะทะ ซาสึเกะ

ตอนที่ 144 : คนพเนจร

ตอนที่ 145 : ผู้สำเร็จวิชาคาถาต้องห้าม

ตอนที่ 146 : จุดประสงค์ของผู้สำเร็จ

ตอนที่ 147 : อดีตของนินจาถอนตัว

ตอนที่ 148 : ทายาทความมืดมัว

ตอนที่ 149 : 'การแยกทาง'

ตอนที่ 150 : 'ปลดปล่อยวิชาต้องห้าม'

ตอนที่ 151 : อาจารย์กับศิษย์

ตอนที่ 152 : ข่าวเศร้าสลดตอนที่

153 : ติดตามเงาของอาจารย์

ตอนที่ 154 : ถอดรหัส

ตอนที่ 155 : สิ่งท้าทายแรก

ตอนที่ 156 : ล้ำเกินอาจารย์

ตอนที่ 157 : จู่โจมหมู่บ้านโคโนฮะ!

ตอนที่ 158 : พลังแห่งความเชื่อมั่น!

ตอนที่ 159 : เพน ปะทะ คาคาชิ

ตอนที่ 160 : ความลับของเพน

ตอนที่ 161 : ชื่อของผมคือ ซารุโทบิ โคโนฮะมารุ

ตอนที่ 162 : ความเจ็บปวดที่โลกต้องรับรู้

ตอนที่ 163 : ระเบิดพลังโหมดเซียน

ตอนที่ 164 : อันตราย ขีดสุดสภาวะโหมดเซียน

ตอนที่ 165 : จับกุม 9 หาง!

ตอนที่ 166 : คำสาระภาพ

ตอนที่ 167 : ชิบาคุุ เท็นเซย์

ตอนที่ 168 : การสนทนากับรุีนที่ 4 

ตอนที่ 169 : ศิษย์ร่วมอาจารย์ 

ตอนที่ 170-171 ภารกิจค้นหามรดกของโฮคาเงะรุ่น 4  

 ตอนที่ 172 : การพบกัน 

 ตอนที่ 173 ~ ที่มาของความเจ็บปวด~ 

 ตอนที่ 174 ~เรื่องราว!!ของนารุโตะ~ 

ตอนที่ 175 'ฮีโร่ของโคโนฮะ'

ตอนที่ 176 'อิรุกะ การสอนนักเรียนใหม่'

ตอนที่ 177 : อิรุกะ กับ บททดสอบ

ตอนที่ 178 : ความตั้งใจของอาจารย์ อิรุกะ

ตอนที่ 179 : ฮาตะเกะ คาคาชิ โจนิน ระดับสูง 

ตอนที่ 180 ความกล้าหาญของอินาริ

ตอนที่ 181~วิธีแก้แค้นแบบโรงเรียนนารูโตะ

ตอนที่ 182'กาอาระ'แห่งซึนะ

ตอนที่ 183 โรคระบาด

ตอนที่ 184 ปรับใช้' เท็น เท็น ทีม

ตอนที่ 185 'เขตสัตว์'

ตอนที่ 186 'ยารักษา ของ วัยจ๊าบ'

ตอนที่ 187 ประวัติหมู่บ้านใบไม้ 'การฝึกอบรมวิชาต้นแบบ

ตอนที่ 188 ประวัตินินจาและนักเรียนกล้าหาญ

ตอนที่ 189 ซาสึเกะ กับ สารานุกรมรอยเท้า

ตอนที่ 190 นารุโตะ กับ อดีตทหาร

ตอนที่ 191 ความรักของคาคาชิ

ตอนที่ 192 เรื่องเล่าของเนจิ

ตอนที่ 193 ชายผู้ซึ่งตายสองครั้ง

ตอนที่ 194 การวิ่งสามขาที่เรวร้าย

ตอนที่ 195 ทีมเวิร์คของ10

ตอนที่ 196 ดำดิ่งสู่ความมืดมิด

ตอนที่ 197 ดันโซ โฮคาเงะรุ่นที่6

ตอนที่ 198 ก่อนการประชุมห้าคาเงะ

ตอนที่ 199 - ห้าคาเงะปรากฎกาย

ตอนที่ 200 คำขอร้องของนารูโตะ

ตอนที่ 201 'การตัดสินใจที่แสนเจ็บปวด'

ตอนที่ 202 การต่อสู้ของสายฟ้า

ตอนที่ 203 วิถีนินจาของซาสึเกะ

 

ตอนที่ 204 'พลังของห้าคาเงะ' 

 

    ตอนที่ 205 ประกาศสงคราม

อนอื่น ๆติดตามในเพจเลย www.facebook.com/cartoonOnlineJa อัพเดท ทุกตอน พอดีไม่ว่างมานั่งแก้ยุงะ ^ ^ ' โทดที เน้อ

 
 
---------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++