โพล
สถิติ
เปิดเมื่อ16/06/2012
อัพเดท21/05/2013
ผู้เข้าชม1085520
แสดงหน้า2255279
เมนู
วัยมันส์คนพันธุ์ (เข้าชม 1278 ครั้ง)
รหัสดู 2727

S.A Special A วัยมันส์คนพันธุ์ A ตอนที่ 1 ตอน ฮิคาริ เคย์
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260547844M0

S.A Special A วัยมันส์คนพันธุ์ A ตอนที่ 2 ตอน ไพรด์โปรเรส
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260549758M0

S.A Special A วัยมันส์คนพันธุ์ A ตอนที่ 3 ตอน ข้าวปั้นและใจจริง
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260551324M0

S.A Special A วัยมันส์คนพันธุ์ A ตอนที่ 4 ตอน พี่น้องและคุณครู
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260552965M0

S.A Special A วัยมันส์คนพันธุ์ A ตอนที่ 5 งานเทศกาลและการประลอง
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260528637M0

S.A Special A วัยมันส์คนพันธุ์ A ตอนที่ 6 หนังสือเชิญ คฤหาสน์ไซงะ
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260530152M0

S.A Special A วัยมันส์คนพันธุ์ A ตอนที่ 7 สัมผัสไว สัมผัสช้า
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260533381M0

S.A Special A วัยมันส์คนพันธุ์ A ตอนที่ 8 ท่องเที่ยวและสุนัข
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1260535125M0

S.A Special A วัยมันส์คนพันธุ์ A ตอนที่ 9
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1263904803M0

S.A Special A วัยมันส์คนพันธุ์ A ตอนที่10
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1266678978M0

S.A Special A วัยมันส์คนพันธุ์ A ตอนที่ 11
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1266675004M0

S.A Special A วัยมันส์คนพันธุ์ A ตอนที่12
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1267176991M0

S.A Special A วัยมันส์คนพันธุ์ A ตอนที่13
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1267184182M0

S.A Special A วัยมันส์คนพันธุ์ A ตอนที่14
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1267208026M0

S.A Special A วัยมันส์คนพันธุ์ A ตอนที่15
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1267463709M0

S.A Special A วัยมันส์คนพันธุ์ A ตอนที่16
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1269063246M0

S.A Special A วัยมันส์คนพันธุ์ A ตอนที่17
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1269088057M0

S.A Special A วัยมันส์คนพันธุ์ A ตอนที่18
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1269077700M0

S.A Special A วัยมันส์คนพันธุ์ A ตอนที่19
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1269080414M0

S.A Special A วัยมันส์คนพันธุ์ A ตอนที่20
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1269081854M0

S.A Special A วัยมันส์คนพันธุ์ A ตอนที่21
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1269083007M0

S.A Special A วัยมันส์คนพันธุ์ A ตอนที่22
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1269084193M0

S.A Special A วัยมันส์คนพันธุ์ A ตอนที่23
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1269085400M0

S.A Special A วัยมันส์คนพันธุ์ A ตอนที่24
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1269086598M0

พาส: 2727

 
แผ่นที่ 3

ตอนที่ 5 งานเทศกาลและการประลอง

Download Part 1 (Saveufile~) ~::~ Download Part 1 (Mediafire~)
Download Part 2 (Saveufile~) ~::~ Download Part 2 (Mediafire~)
Download Part 3 (Saveufile~) ~::~ Download Part 3 (Mediafire~)

ตอนที่ 6 หนังสือเชิญ คฤหาสน์ไซงะ

Download Part 1 (Saveufile~) ~::~ Download Part 1 (Mediafire~)
Download Part 2 (Saveufile~) ~::~ Download Part 2 (Mediafire~)
Download Part 3 (Saveufile~) ~::~ Download Part 3 (Mediafire~)


แผ่นที่ 4

ตอนที่ 7 สัมผัสไว สัมผัสช้า

Download Part 1 (Saveufile~) ~::~ Download Part 1 (Mediafire~)
Download Part 2 (Saveufile~) ~::~ Download Part 2 (Mediafire~)
Download Part 3 (Saveufile~) ~::~ Download Part 3 (Mediafire~)

ตอนที่ 8 ท่องเที่ยวและสุนัข

Download Part 1 (Saveufile~) ~::~ Download Part 1 (Mediafire~)
Download Part 2 (Saveufile~) ~::~ Download Part 2 (Mediafire~)
Download Part 3 (Saveufile~) ~::~ Download Part 3 (Mediafire~)


แผ่นที่ 5

ตอนที่ 9 บ้านพักปละจดหมาย

Download Part 1 (Saveufile~) ~::~ Download Part 1 (Mediafire~)
Download Part 2 (Saveufile~) ~::~ Download Part 2 (Mediafire~)

ตอนที่ 10 คุณชายริว

Download Part 1 (Saveufile~) ~::~ Download Part 1 (Mediafire~)
Download Part 2 (Saveufile~) ~::~ Download Part 2 (Mediafire~)
Download Part 3 (Saveufile~) ~::~ Download Part 3 (Mediafire~)


แผ่นที่ 6

ตอนที่ 11 คนรักและคนรัก

Download Part 1 (Saveufile~) ~::~ Download Part 1 (Mediafire~)
Download Part 2 (Saveufile~) ~::~ Download Part 2 (Mediafire~)
Download Part 3 (Saveufile~) ~::~ Download Part 3 (Mediafire~)

ตอนที่ 12 ไข้สูงและความร้อนแรง

Download Part 1 (Saveufile~) ~::~ Download Part 1 (Mediafire~)
Download Part 2 (Saveufile~) ~::~ Download Part 2 (Mediafire~)


แผ่นที่ 7

ตอนที่ 13 เวทมนตร์และเพื่อ

Download Part 1 (Saveufile~) ~::~ Download Part 1 (Mediafire~)
Download Part 2 (Saveufile~) ~::~ Download Part 2 (Mediafire~)
Download Part 3 (Saveufile~) ~::~ Download Part 3 (Mediafire~)

ตอนที่ 14 อยากปกป้อง .. ขอโทษน่ะ

Download Part 1 (Saveufile~) ~::~ Download Part 1 (Mediafire~)
Download Part 2 (Saveufile~) ~::~ Download Part 2 (Mediafire~)
Download Part 3 (Saveufile~) ~::~ Download Part 3 (Mediafire~)


แผ่นที่ 9

ตอนที่ 17 ความเกรงใจและรอยยิ้ม

Download Part 1 (Saveufile~) ~::~ Download Part 1 (Mediafire~)
Download Part 2 (Saveufile~) ~::~ Download Part 2 (Mediafire~)
Download Part 3 (Saveufile~) ~::~ Download Part 3 (Mediafire~)

ตอนที่ 18 โทโดและคาริโนะ

Download Part 1 (Saveufile~) ~::~ Download Part 1 (Mediafire~)
Download Part 2 (Saveufile~) ~::~ Download Part 2 (Mediafire~)
Download Part 3 (Saveufile~) ~::~ Download Part 3 (Mediafire~)


แผ่นที่ 10

ตอนที่ 19 เสียงร้องกับตัวร้าย

Download Part 1 (Saveufile~) ~::~ Download Part 1 (Mediafire~)
Download Part 2 (Saveufile~) ~::~ Download Part 2 (Mediafire~)
Download Part 3 (Saveufile~) ~::~ Download Part 3 (Mediafire~)

ตอนที่ 20 สวิทช์และจุดอันตราย

Download Part 1 (Saveufile~) ~::~ Download Part 1 (Mediafire~)
Download Part 2 (Saveufile~) ~::~ Download Part 2 (Mediafire~)
Download Part 3 (Saveufile~) ~::~ Download Part 3 (Mediafire~)


แผ่นที่ 11

ตอนที่ 21 ทัดเทียม สมัหวัง

Download Part 1 (Saveufile~) ~::~ Download Part 1 (Mediafire~)
Download Part 2 (Saveufile~) ~::~ Download Part 2 (Mediafire~)
Download Part 3 (Saveufile~) ~::~ Download Part 3 (Mediafire~)

ตอนที่ 22 ตวามรักและความแปลก

Download Part 1 (Saveufile~) ~::~ Download Part 1 (Mediafire~)
Download Part 2 (Saveufile~) ~::~ Download Part 2 (Mediafire~)
Download Part 3 (Saveufile~) ~::~ Download Part 3 (Mediafire~)


แผ่นที่ 12

ตอนที่ 25 SA : FA

Download Part 1 (Saveufile~) ~::~ Download Part 1 (Mediafire~)
Download Part 2 (Saveufile~) ~::~ Download Part 2 (Mediafire~)
Download Part 3 (Saveufile~) ~::~ Download Part 3 (Mediafire~)

ตอนที่ 24 ฮานาโซโนะ ฮิตาริ ซ ทาคิชิมะ เคย์ (จบ)

Download Part 1 (Saveufile~) ~::~ Download Part 1 (Mediafire~)
Download Part 2 (Saveufile~) ~::~ Download Part 2 (Mediafire~)
Download Part 3 (Saveufile~) ~::~ Download Part 3 (Mediafire~)

************************ The End ************************

pass โหลด = drink
ถ้ามาพาสตอนแตกไฟล์ก้อใส่ = drink นะคับ
 

 
 
---------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++