โพล
สถิติ
เปิดเมื่อ16/06/2012
อัพเดท21/05/2013
ผู้เข้าชม1085374
แสดงหน้า2255131
เมนู
คุณครูจอมเวทย์เนกิมะ (เข้าชม 1473 ครั้ง)
รหัสดู ไม่มีครับ

Negima คุณครูจอมเวทย์เนกิมะ ภาค1 26/26 

ตอนที่1 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1188572466M0
   
   
   
   ตอนที่2 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1188574934M0
   
   
   
   ตอนที่3 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1188576893M0
   
   
   
   ตอนที่4 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1188578499M0
   
   
   
   ตอนที่5 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1188659039M0 


   ตอนที่6 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1188660731M0

 
   ตอนที่7 
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1188662536M0
  


   ตอนที่8 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1188707790M0


   ตอนที่9 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1199441493M0
   
   
   
   ตอนที่10 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1188897201M0
   
   
   
   ตอนที่11 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1188899239M0
   
   
   
   ตอนที่12 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1188902029M0
   
   
   
   ตอนที่13 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1188905010M0
   
   
   
   ตอนที่14 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1188907248M0
   
   
   
   ตอนที่15 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1188910578M0
   
   
   
   ตอนที่16 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1188912029M0
   
   
   
   ตอนที่17 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1188913404M0
  

 ตอนที่18 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1188914630M0
   
   
   
   ตอนที่19 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1188915801M0
   
   
   
   ตอนที่20 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1188985266M0
   
   
   
   ตอนที่21 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1188987548M0
   
   
   
   ตอนที่22 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1188990584M0
   
   
   
   ตอนที่23 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1188992333M0
   
   
   
   ตอนที่24 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1188993546M0
   
   

ตอนที่25 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1188994791M0

  

 ตอนที่ 26 http://video.mthai.com/player.php?id=18M1189067871M0 

จบ

 


Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ภาค 2 (พากษ์ไทย TrueVision)
---------------------------------------------------------------------------------------
Negima!! (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!! ตอนที่ 1.1
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1225462745M0
Negima!! (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!! ตอนที่ 1.2
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1225464359M0
---------------------------------------------------------------------------------------
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 2
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1223404285M0
---------------------------------------------------------------------------------------
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 3
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1223536905M0
***********************************************
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 3.1
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1225466106M0
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 3.2
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1225467809M0
---------------------------------------------------------------------------------------
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 4.1
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1223724120M0
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 4.2
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1223724324M0
---------------------------------------------------------------------------------------
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 5.1
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1224006433M0
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 5.2
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1223964634M0
---------------------------------------------------------------------------------------
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 6.1
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1224218082M0
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 6.2
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1224222598M0
---------------------------------------------------------------------------------------
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 7.1
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1224306208M0
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 7.2 
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1224306243M0
---------------------------------------------------------------------------------------
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 8.1
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1224520705M0
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 8.2
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1224520938M0
---------------------------------------------------------------------------------------
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 9.1
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1224657072M0
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 9.2
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1224657071M0
---------------------------------------------------------------------------------------
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 10.1
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1224834901M0
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 10.2
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1224835126M0
---------------------------------------------------------------------------------------
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 11.1
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1225469305M0
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 11.2
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1225470851M0
---------------------------------------------------------------------------------------
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 12.1
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1225528718M0
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 12.2
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1225530262M0
---------------------------------------------------------------------------------------
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 13.1
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1225532169M0
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 13.2
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1225536550M0
---------------------------------------------------------------------------------------
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 14.1
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1225538604M0
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 14.2
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1225540239M0
---------------------------------------------------------------------------------------
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 15.1
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1225541704M0
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 15.2
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1225553965M0
---------------------------------------------------------------------------------------
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 16.1
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1225558292M0
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 16.2
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1225563119M0
---------------------------------------------------------------------------------------
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 17.1
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1225597364M0
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 17.2
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1225600447M0
---------------------------------------------------------------------------------------
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 18.1
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1225603336M0
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 18.2
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1225605017M0
---------------------------------------------------------------------------------------
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 19.1
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1225814784M0
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 19.2
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1225816273M0
---------------------------------------------------------------------------------------
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 20.1
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1225983831M0
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 20.2
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1225986184M0
---------------------------------------------------------------------------------------
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 21.1
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1226243293M0
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 21.2
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1226234797M0
---------------------------------------------------------------------------------------
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 22.1
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1226236376M0
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 22.2
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1226245002M0
---------------------------------------------------------------------------------------
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 23.1
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1226307232M0
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 23.2
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1226308993M0
---------------------------------------------------------------------------------------
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 24.1
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1226402673M0
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 24.2
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1226404613M0
---------------------------------------------------------------------------------------
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 25.1
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1226501963M0
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 25.2
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1226503913M0
---------------------------------------------------------------------------------------
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 26.1
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1226560153M0
Negima!? (Adaptation) คุณครูจอมเวทย์ เนกิมะ!? ตอนที่ 26.2
http://video.mthai.com/player.php?id=18M1226562273M0
 

 
 
---------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++